Dit arti­kel gaat over Gert Jan. Hij heeft de ziek­te MS en dit heeft gro­te invloed op zijn leven en dat van zijn gezin. Maar ondanks dit is hij posi­tief. Hij werkt hard om alles uit het leven te halen en is een enor­me door­zet­ter. Hij gaat uit­da­gin­gen aan. Zo heeft hij vorig jaar ach­ter op de wiel­ren­tan­dem de Mont Ven­toux beklom­men. Met een groep vrien­den heeft hij hier een jaar lang voor getraind en zo 28.000 euro opge­haald voor de MS Stichting.

 

Alice: #vindikleuk

omdat Gert Jan ver­telt hoe het voor hem was om de dia­gno­se te ver­wer­ken en hoe het is om te leven met MS. Maar ik vind het voor­al mooi hoe hij ver­telt over de posi­tie­ve invloed die zijn omge­ving heeft (gehad) op dit pro­ces. Dit is iets wat ik zelf erg her­ken. Ik ervaar(de) mijn gezin als een warm nest waar ik de ruim­te voel­de en kreeg om te rou­wen om wat er niet meer was, te reva­li­de­ren en te onder­zoe­ken wel­ke moge­lijk­he­den er nog wel zijn. Je moet het uit­ein­de­lijk zelf doen, maar het is zo fijn als je daar­bij gehol­pen wordt. Niet alleen als het gaat om prak­ti­sche hulp maar zeker ook op men­taal vlak. Het was een lang pro­ces wat veel moei­lij­ker zou zijn geweest zon­der dit war­me nest.

Voor mij is Gert Jan niet zomaar iemand. Hij is mijn neef en zijn ver­haal raakt me hier­door meer. Ik ben trots op mijn neef en zijn familie!

Lees het artikel in MS Leeft

Hulp accep­te­ren heb ik moe­ten leren“ (van­af pagi­na 6)