Mia Willems

Wij kwa­men deze video tegen waar­in Ber­t­hold Gun­ster van Omden­ken ant­woord geeft op de vraag: hoe kan ik een chro­ni­sche ziek­te omden­ken? Hij geeft aan dat je een chro­ni­sche ziek­te waar­schijn­lijk min­der als een pro­bleem ervaart als je jouw situ­a­tie alleen ver­ge­lijkt met jezelf en waar je nu bent.

Mia: #vindikleuk

We zijn vaak geneigd ons te ver­ge­lij­ken met gezon­de ande­ren of met hoe we zelf vroe­ger waren. Daar word je niet geluk­ki­ger van, want dan is er waar­schijn­lijk best veel wat je niet kan. Het is wel goed om af en toe je gren­zen op te zoe­ken, maar het is niet slim om altijd te focus­sen op wat je niet (meer) kan.”