De Stad Amers­foort inter­view­de de Amers­foort­se para­kim­mer Eva Mol. Eva ver­telt hoe ze zich niet laat beper­ken door haar beper­kin­gen. Als iets niet lijkt te luk­ken, ver­zint ze iets anders. Ze zocht (en zoekt) naar manie­ren waar­door ze toch kan doen wat ze graag doet en hangt regel­ma­tig meters boven haar rol­stoel in de boul­der­hal in Amers­foort. Door haar gren­zen te ver­leg­gen en te den­ken in moge­lijk­he­den komt ze er keer op keer ach­ter dat ze een hele­boel kan.

Alice: #vindikleuk

Eva laat zien dat leven met een beper­king niet hoeft te bete­ke­nen dat iets niet kan. Door het op ande­re manie­ren te pro­be­ren en je lichaam en hulp­mid­de­len slim te gebrui­ken kan het vaak wel. Eva laat zich niet weer­hou­den door alles wat niet kan, maar ver­legt haar gren­zen. Elke suc­ce­s­er­va­ring geeft haar ener­gie en moti­va­tie om door te gaan. Ik zeg: “Ga op zoek naar wat jou leuk lijkt en laat je inspi­re­ren door Eva. Zoek naar een manier waar­door jij je doel haalt. En leef net als Eva ‘een tof leven’”

Meer over Eva

Het inter­view met Eva is de lezen via deze link.