Mia Willems

Don­der­dag werd ik wak­ker met hoofd­pijn. Op don­der­dag heb ik een super­leu­ke teken-cur­sus. Ik ben al een aan­tal keer niet geweest én ik weet dat ik vol­gen­de week ook niet kan gaan. Twij­fel dus: ga ik of zeg ik af? Als ik weer niet kom, kan ik dan nog aan­ha­ken? Ik besluit dus te gaan. Paar pijn­stil­lers en hop, op weg. Ik hoop dat de hoofd­pijn weg trekt. Maar helaas, dit gebeurt niet. Een enor­me migrai­ne aan­val volgt en ik ben weer eens een paar dagen uit de running.

Als mens met migrai­ne ben ik vaak bezig met dit soort afwe­gin­gen, en de gevol­gen daar­van. Zo vraag ik me vaker af of ik, als ik mij niet goed voel, toch iets zal gaan doen. Even een omme­tje maken, fiet­sen of spor­ten. Dan voel ik me daar­na mis­schien wel beter. Maar, soms werkt het juist ave­rechts en word ik zie­ker. Zeker als er ande­ren bij betrok­ken zijn, vind ik het moei­lijk om af te zeg­gen. Ik weet immers ook niet zeker of het mis zal gaan en dan stel ik iemand mis­schien wel voor niks teleur.
Ik kan ook twij­fe­len over gro­te­re zaken: Bij­voor­beeld of ik reke­ning zal hou­den met mijn aan­doe­ning bij mijn keu­ze voor een vakan­tie. Dus, skip ik die prach­ti­ge hut­ten­tocht in Oos­ten­rijk of zon­va­kan­tie in Zuid Span­je omdat de kans op migrai­ne zo groot is? En wat als mijn gezin dat wel graag wil? Ik pro­beer dan te bepa­len waar ik goed aan doe. Maar eigen­lijk is het ook een beet­je een gok.

Ik vind dit pro­ces van afwe­gen moei­lijk. Vroe­ger hield ik gewoon nooit reke­ning met mijn hoofd. Ik dacht niet na over de kans op een migrai­ne-aan­val, laat staan dat ik daar­door iets wel of niet zou doen. Ik liet me niet beper­ken. Een migrai­ne-aan­val over­kwam me gewoon en ik zat dan op de ‘bla­ren’.
In de loop van de jaren ben ik meer reke­ning gaan hou­den met mijn gezond­heid. Wat ik nu voor­al zwaar­der mee­weeg is waar ik zelf echt blij van word. Word ik er blij van als ik door­zet? Is het belang­rijk voor mij? (of doe ik het voor­al voor ande­ren, omdat het zo hoort of omdat ik niet gek gevon­den wil worden)
Doen waar ik zelf blij van word, bete­kent niet dat ik mijn migrai­ne aan­val­len voor­kom. Maar toch is het fijn. Ik ervaar daar­door meer regie. Het helpt me in het pro­ces van over­we­gen en kie­zen. En, het helpt me dat te doen wat ik leuk en belang­rijk vind. Dat is sowie­so winst!

Mia Wil­lems

PS. Leven met een ziek­te of han­di­cap vraagt Levens­kunst 2.0. Vind je het leuk om hier eens met mij en ande­ren erva­rin­gen over uit te wis­se­len? Mijn Leven 2.0 orga­ni­seert meet-ups over Levens­kunst 2.0. Kom ook!