Het boek ‘Mijn vriend Damo­cles’ heeft als onder­ti­tel: ‘Leren leven met onze­ker­heid over gezond­heid en ziek­te’. In dit boek ver­telt Lot­tie van Star­ken­burg over haar zoek­tocht en de ups en downs van het vin­den van haar eigen weg in het moe­ras van ziek­te en onze­ker­heid (met het zwaard van Damo­cles boven je hoofd…). Ze vult haar eigen erva­rin­gen aan met vijf­tien interviews.

Mia: #vindikleuk

“omdat Lot­tie met dit boek een heel per­soon­lij­ke kijk geeft op hoe het haar — en de men­sen die zijn inter­viewt — lukt om te leven met onze­ker­heid over hun gezond­heid en toe­komst. Het boek leest gemak­ke­lijk, bij­na als een roman. Het is kri­tisch, zon­der ergens zeur­de­rig of zuur te zijn. Wel eigen­zin­nig en dat inspi­reert mij om zelf ook meer zo te zijn. Een leer­zaam boek voor ieder­een die leeft met een (chro­ni­sche) ziek­te of beper­king, maar zeker ook voor hun hulpverleners!”

Dit boek zelf lezen?

Het boek ‘Mijn vriend Damo­cles – Leven met een onze­ke­re gezond­heid’ van Lot­tie van Star­ken­burg is te koop in de boek­han­del of via Libris (buy local 😊)