subsidie van Zeist, Soest en Amersfoort

Mijn Leven 2.0 gaat door in 2021!

De gemeenten Zeist, Soest en Amersfoort blijven Mijn Leven 2.0 in 2021 (financieel) ondersteunen. Dit betekent dat we in 2021 Mijn Leven 2.0 verder gaan implementeren en borgen in deze gemeenten ├ęn dat we de support-zoeker, de mini-coaching en de online ontmoetingen ook dit jaar gratis blijven aanbieden aan inwoners met een ziekte of fysieke beperking.

In 2021 implementeren en borgen we Mijn Leven 2.0, maar daarnaast ontwikkelen we ook door. In elke gemeente hebben we een speerpunt.

Allereerst starten we, met steun van de gemeente Zeist, een netwerk voor hulp en hulpverleners die ondersteunen bij prettig leven met een ziekte of fysieke beperking. We betrekken daar zowel professionele zorgverleners als meer informele hulpverleners bij. Het doel is tweeledig: gezamenlijk meer bekendheid geven aan de laagdrempelige psychosociale ondersteuning die er is en aandacht vragen voor de nut en noodzaak van vroegtijdige support bij het leren leven met een ziekte of lichamelijke beperking.

Ten tweede willen we onze organisatie zo inrichten dat nog meer mensen met een ziekte of fysieke beperking actief kunnen participeren. De gemeente Amersfoort steunt ons om dit goed op te zetten en dit gaat helpen om mensen met een ziekte of lichamelijke beperking de mogelijkheid te bieden om bij ons relevante (werk) ervaring op te doen, zichzelf te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden te leren.

Tot slot, kijken we, met steun van de gemeente Soest, een stap vooruit: Het is belangrijk dat Mijn Leven 2.0 duurzaam is en daarom gaan we de maatschappelijke kosten en baten in kaart brengen. Kortom, wat levert Mijn Leven 2.0 op voor mensen met een ziekte of fysieke beperking en de mensen erom heen?

­čî▒ Ben je actief in Zeist, Amersfoort of Soest en wil je meer samenwerken met anderen in de regio die zich richten op deze doelgroep? Of leef je met een ziekte of beperking en ben je ge├»nteresseerd om vrijwillig een bijdrage te leveren aan Mijn Leven 2.0? We komen graag met je in contact!

Mail naar info@mijnleventweepuntnul.nl