In 2019 werd Randolf getrof­fen door een her­sen­in­farct en dat heeft alles ver­an­derd. Na een flin­ke reva­li­da­tie­pe­ri­o­de begon hij een kook­stu­dio. Hij ver­zorg­de de lunch tij­dens onze eigen meet-ups levens­kunst. Zijn slo­gan is: eten ver­bindt men­sen met elkaar. In 3 film­pjes ver­telt Randolf over eten, zin­gen en hoe hij in het leven staat.

1. Er zijn altijd lichtpuntjes

Het her­sen­in­farct heeft Randolf dich­ter bij zich­zelf gebracht.

2. Doe wat je leuk vindt

Zin­gen vindt Randolf in de eer­ste plaats leuk. Maar hij leert er ook van.

3. Een stap vooruit

Als je alles weer opnieuw moet leren dan zit voor­uit­gang soms waar je deze niet verwacht.

Benieuwd naar de kook­stu­dio van Randolf? Lees hier meer.

Films: Ralf Silvius. Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zeist.